Dezelfde kandidaat,
maar dan goedkoper.

Dat wil ik Eerst meer weten

Uw vacature vervullen we samen

Technisch personeel is schaars. Het is belangrijk snel te handelen, anders gaat de concurent er mee aan de haal.

De beste kandidaten worden door TRIUS NEXT geselecteerd, getoetst en geschikt bevonden voor uw bedrijf of branche. Deze wordt u aangeboden — ook als er geen gepubliceerde vacature bekend is. De meeste vacatures worden namelijk nog steeds ingevuld zonder deze openbaar te maken.

U bepaalt zelf of en waar u de kandidaat wilt inzetten. U koppelt dus zelf kandidaat aan uw vacatures.

Ik doe mee Hoe werkt dat?

Trius App

Hoe het werkt

Trius App

Trius App voor iOS Trius App voor Android

U ontvangt de kandidaatvoorstellen gratis en vrijblijvend via de TRIUS app, en via e-mail. U kunt de kandidaat direct via de app of online beoordelen in 4 simpele stappen, en direct een gesprek aanvragen.

U kunt de app direct downloaden. U ontvangt pas kandidaten als u bent aangemeld.

Ik doe mee Meer weten

THE NEXT STEP

Door slimme automatisering bieden wij de kandidaten sneller en goedkoper aan.
We verliezen daarbij de menselijke factor niet uit het oog.

 

Slimme automatisering

Robot

Alle kandidaten worden door onze consultants persoonlijk getoetst. Ze hebben een assessment gemaakt over drijfveren en persoonlijkheden. Hun kennis, kunde en wensen zijn in een persoonlijk gesprek gevalideerd, en de kandidaat heeft toestemming gegeven aan TRIUS NEXT om te bemiddelen naar een nieuwe baan.

Daarna worden de kandidaten gekoppeld aan passende bedrijven middels slimme software. Daarbij wordt rekening gehouden met uw eerdere personeel aannames, maar ook met uw beoordeling van vorige kandidaten. Dus: hoe meer u beoordeelt, hoe beter de voorstellen.

Ik doe mee Wat kost dat?


Dezelfde kandidaat, maar dan goedkoper

TRIUS NEXT hanteert een vaste bemiddelingsprijs van slechts € 4.995,- (ex. BTW). Dat kan zo scherp omdat bij TRIUS NEXT een groot deel van de bemiddeling geautomatiseerd verloopt. En omdat u zelf een belangrijk deel van het proces invult: het maken van de match met uw vacature.

U bepaalt zelf hoe u deze bemiddelingsprijs wilt betalen: via een eenmalige werving&selectie-fee of gespreid via detachering tegen kostprijs plus een opslag of een combinatie hiervan.

Gratis aanmelden Wat krijg ik?


Wat doen wij voor u

Werving kandidaten

TRIUS NEXT TRIUS
Actief benaderen op CV-Databanken & Linkedin v v
Bouwen en beheren kandidaten database v v
Opstellen & plaatsen van vacatures v v
Werving op banen­beur­zen / inhouse-dagen v v
Campus­re­cruit­ment v v

Selectie kandidaten

TRIUS NEXT TRIUS
Telefo­nische intake v v
Assessment­afname (Drijf­veren / ­Persoon­lijk­heid) v v
Persoonlijk interview v v
Validatie Assess­ment v v
Validatie Curriculum Vitae v v
Inventarisatie arbeids­markt wensen v v
Identifi­catie­check v v
Referentie­check optie v
Diploma­check optie v

Bemiddeling kandi­daten

TRIUS NEXT TRIUS
Structure­ring C.V. v v
Selectie Arbeids­markt v v
Voorstellen kandidaat­pro­fielen v v
Assessment­rappor­tage x v
Matching op vaca­tures x v
Sollici­tatie­afspraak inplannen x v
Sollici­tatie­voor­berei­ding v v

Interview kandi­daten

TRIUS NEXT TRIUS
Begeleiding bij gesprek x v
Rondleiding bedrijf x v
Terug­koppeling ervaring v v
Vervolg­gesprek in­plannen x v
Aanvullend assess­ment optie v
Bedrijfs­speci­fiek assess­ment optie v

Aanname­traject

TRIUS NEXT TRIUS
Arbeids­voor­waarden x v
Contract­vorm x v
Advi­sering door consul­tant x v

Werkgever­schap

igv Detache­ring
TRIUS NEXT TRIUS
Opstellen Arbeids­over­een­komst v v
Aanmelding Belasting­dienst / UWV v v
Aanmelding Pensioen­fonds v v
Maandelijkse ver­loning / premie­afdracht v v
Ziek- / Herstel­mel­dingen v v
Ziekte­verzuim­bege­leiding v v
Verlof- / verzuim­admini­stratie v v

Begeleiding

igv Detache­ring
TRIUS NEXT TRIUS
VCA Risico-in­venta­ri­satie / -evaluatie v v
Klank­bord v v
Incident be­heer­sing v v
Functionerings­gesprek­ken v v
Uitdienst eva­luatie v v
Overname bege­leiding v v

Overig

TRIUS NEXT TRIUS
Vacature inven­tari­satie x v
Wervings­adviezen x v
Stati­stieken v v

Nu aanmelden Wat bespaar ik?

Prijsvergelijk

Kosten 1e jaar

€ 0,-
Detache­rings­tarief

U bespaart:

€ 0,-
€ 0,-
TRIUS NEXT

Kies het bruto salaris:

Vergelijk TRIUS NEXT met:

Ook zoveel besparen

Meldt je gratis aan
voor gratis kandidaatvoorstellen.

Vragen? bel ons!

+31(0)79-3619010

COPYRIGHT 2016 - TRIUSNEXT