Onze visie op de arbeidsmarkt

Het oude verdienmodel

Er is geen transparante arbeidsmarkt. Banensites vragen geld voor het plaatsen van vacatures, en ze verdienen door de handel in gratis verkregen kandidaatprofielen. Ze zijn slechts een betaalde zoekmachine. Ze zoeken op steekwoorden en dat geeft vaak niet het beste resultaat. Omdat ze niet verdienen aan een goede match hebben ze er ook geen belang bij de match te optimaliseren.

Arbeidsbemiddelingsbureaus verdienen miljoenen door vacatures te matchen aan kandidaten. Zij beseffen zich dat er voor een goede match meer nodig is dan een zoekopdracht op steekwoorden, of het één op één vergelijken van een vacature met een CV. Maar hun verdienmodel werkt alleen als de partijen elkaar niet direct kunnen vinden. Ze zijn niet gebaat bij een transparante arbeidsmarkt. Ze overspoelen de banensites met geanonimiseerde vacatures en doen vele ongevraagde aanbiedingen aan zowel kandidaten als bedrijven. Het groeiende aantal bureaus leidt tot een verschuiving van kwaliteit naar kwantiteit – een plaatsing is belangrijker dan een echt goede match.

Deze verdienmodellen zijn decennia lang ongewijzigd en kenmerken zich door intransparantie. Dit geldt voor zowel banensites als arbeidsbemiddelaars.

Een volledige transparante arbeidsmarkt

JIFFER gelooft dat een open markt zonder commerciële matching de toekomst heeft. We streven naar volledige transparantie door software producten te maken die uiteindelijk zullen leiden tot een intelligent platform, waar bedrijven en werkzoekenden elkaar kunnen vinden buiten de kosten en belangen van intermediairs en banensites.

Geld uitgeven moet een keuze zijn voor diegenen die hulp willen, hun profiel willen verbeteren, zich onderscheiden, of het proces willen versnellen of vereenvoudigen. Dat is het model dat wij zien voor de toekomst. Dat is de revolutie die we willen bewerkstelligen.