Recruitment Software

Our Products - Recruitment Software

We provide next-level, cutting edge software solutions for your recruitment effort.

Kandidaat Beoordeling

Eenvoudig een kan­di­daat be­oor­delen in 5 stappen.

Vacature Beoordeling

Laat kandi­da­ten uw vaca­tu­res be­oor­delen in 5 stappen.

HR Statistieken

Statististisch in­zicht in be­oor­de­lingen leidt tot proces efficiëntie

Co-working

Deel kandidaten met collega's en bekijk hun beoordeling

Interview Planner

Na een positieve beoordeling, nodig de kandidaat uit.

Machine Matching

Nabootsen van het brein van de beste re­cruiters.

Mobiele App

Voor Androis en iOS. Combinatie van al onze producten

Profiel Verrijking

Leer meer over een kandidaat dan het CV alleen.

Competitie Analyse

Inzicht in kan­di­daat­be­oor­delingen door andere be­drij­ven.